Engagera dig

ÅRSMÖTE 11/2
Tid: 14.00
Sal: MC546 

Är du intresserad av utrikespolitiska frågor? Vill du vara en del av Södertörns utrikespolitiska förening?
Till våren finns flera spännande styrelseposter att söka:

Sekreterare
Sekreteraren har ansvaret för att se till att alla styrelsemötesprotokoll, samt andra viktiga handlingar så som kontrakt förvaras och magasineras på ett betryggande sätt i pärmen i skåpet. Han/hon har även ansvar att hålla koll på alla nya medlemmar samt medlemsregister. Sekreteraren fyller en viktig funktion i styrelsen och passar den som är organiserad, ansvarsfull och engagerad.

Programansvarig
Den programansvariga ordnar föreläsningar, studiebesök, paneldebatter etc. genom att ta kontakt med olika personer, organisationer och föreningar. Programansvarig är också den som bokar lokaler, välkomnar föreläsare och ser till att vi har ett uppdaterat kalendarium framför oss. Posten programansvarig passar en social, idérik, utåtriktad och självklart engagerad person.

Informationsansvarig
Informationsansvarig har ansvaret för att sprida information om föreningen i alla möjliga kanaler på alla möjliga vis. När det är dags för intressanta föreläsningar eller andra roliga aktiviteter vill vi berätta det tex via vår hemsida, på facebook och genom affischer. Detta är en rolig post som passar en kreativ och engagerad person!

Aktivitetsansvarig
Aktivitetsansvarig är den som fokuserar på att ordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar. Aktiviteter kan vara allt från pubquiz, sittningar, brännbollsturneringar till barrundor, filmkvällar och knytkalas! Aktivitetsansvarig passar dig som tycker det är kul att styra upp saker och ting, träffa nya människor samt se till att sammanföra andra nya människor!

Extern revisor
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda. Att vara extern revisor för en förening är en bra, lärorik erfarenhet där du får inblick i föreningen och dess ekonomi.

Vill du kandidera till någon av styrelseposterna? Skicka in ett personligt brev om  varför just du passar in i styrelsen samt vilken post du vill kandidera till Victoria Heiman på vice_ordforande@ufsodertorn.org

Get involved

Fellow members! We are glad to announce that our national federation Utrikespolitiska förbundet Sverige and Utrikespolitiska Institutet will launch a national mentorship program which our members can apply to! To enable this extraordinary opportunity, they have announced two positions in a project group that will administrate the program.

So, APPLY! It is a good merit and one will enable this nationwide program.
DUE DATE: 30 december 2013.

To read more, visit this page: http://ufsverige.org/2013/11/29/engagera-dig-get-involved/

 

Utrikesdepartementet

Now it´s time for Södertörns Student Association of International Affairs to visit the Ministry for Foreign Affairs in Stockholm.  We will get a guided tour to see how they work at the ministry.
When? Wednesday 4th of December
14:00-15:00
Do you want to join us?
Register your interest to sekreterare@ufsodertorn.org
This is an event only for the members of Södertörns Association of Foreign Affairs (Utrikespolitiska Föreningen Södertörn

SIPRI

Södertörns Association of International Affairs are going to visit Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament.

We´ll take part of the following:
1) An introduction of SIPRI
2) Kristofer Bergh, researcher with the SIPRI Armed Conflict and Conflict Management Program will present the situation and the discussions about Arctic.
3) Siemon Wezeman, senior researcher with the SIPRI arms trade program will present the global arms trade with focus on Asia and China.

When: Thursday 14th of November
Time: 10.00 – 11.00.

Address:
Stockholm International Peace Research Institute
Signalistgatan 9
Solna

Do you want to join us?
Send an e-mail to ordforande@ufsodertorn.org to register your interest. More information about when and where we will meet up before the visit will be provided in the confirmation you will get after your registration. 

Transparency International

Transparency International Sverige kommer till Södertörns högskola!

De kommer att tala om organisationens arbete med att kartlägga och motarbeta korruptionen i samhället.

”Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Korruption i alla former måste därför bekämpas.”

Utrikespolitiska Föreningen bjuder in såväl medlemmar som icke-medlemmar att ta del av denna spännande och lärorika föreläsning. Så klart kan man bli medlem på plats.

Tisdagen den 5e November   Kl:15.00   Sal: MA756

Som alltid bjuder vi på fika.

Hoppas att vi ses!