Transparency International

Transparency International Sverige kommer till Södertörns högskola!

De kommer att tala om organisationens arbete med att kartlägga och motarbeta korruptionen i samhället.

”Korruption fördjupar fattigdomen i världen, undergräver demokratin och skyddet av mänskliga rättigheter, skadar handel och hindrar investeringar, äventyrar god samhällsstyrning, minskar förtroendet för samhällets institutioner och för marknadsekonomin. Korruption i alla former måste därför bekämpas.”

Utrikespolitiska Föreningen bjuder in såväl medlemmar som icke-medlemmar att ta del av denna spännande och lärorika föreläsning. Så klart kan man bli medlem på plats.

Tisdagen den 5e November   Kl:15.00   Sal: MA756

Som alltid bjuder vi på fika.

Hoppas att vi ses!