Bli aktiv till hösten!

Bli aktiv till hösten!

Det här verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut men i höst vill vi självklart att UF Södertörn ska fortsätta att väcka intresse och debatt om utrikespolitiska frågor både inom och utanför Södertörns väggar. I september kommer vårt årsmöte äga rum och en ny styrelse ska då väljas. Redan nu kan ni anmäla ert intresse för att bli aktiva i något av utskotten eller som ledamot i styrelsen! Vi har ett informationsmöte nästa vecka för just er medlemmar, där vi kort berättar om vad varje styrelsepost och utskott gör och varför NI skall engagera er i föreningen!

När? Onsdag 23 maj Tid? kl. 12.15 Plats? Stora mötesrummet inne på kåren (fråga dig fram om du inte hittar)

Comments are closed.