Extrainsatt årsmöte!

Utrikespolitiska Föreningen Södertörn kallar till

EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

Utrikespolitiska Föreningen Södertörn kallar härmed in till årsmöte.
Årsmötet är föreningens högsta beslutsfattande organ. Under årsmötet kommer vi
att rösta på och välja personer till de förtroendeposter som styrelsen utgörs av.Vi
kommer även att behandla verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret
samt behandla eventuella inkomna motioner eller förslag till stadgeändringar.
Valbar till styrelsen är Utrikespolitiska Föreningen Södertörns medlemmar vilka
även är röstberättigade under mötet. Medlemskap går att ordna på plats.

Var? Södertörns Högskola, sal? MA756
När? 4 oktober kl. 15.00

Alla styrelseposter ska tillsättas under årsmötet.
Är du intresserad av utrikespolitiska frågor? Söker du erfarenhet, meriter och referenser
inför arbetslivet? Tveka inte med att söka till någon av styrelseposterna! Vad de olika
posterna innefattar kan du läsa mer om på vår hemsida. Du kandiderar till en styrelsepost
genom att skicka en motivering till ordforande@ufsodertorn.org. Motiveringen ska vara
oss tillhanda senast den 30/9. Du kan även kandidera på plats och för detta krävs ingen i
förväg skriven motivering. För att väljas för en förtroendepost måste du närvara på mötet.
Under mötet kommer vi även att behandla eventuella inkomna motioner. Dessa skall vara
oss tillhanda senast den 30/9.

Vi bjuder på kaffe och fika!

Varmt välkomna!

Utrikespolitiska Föreningen Södertörn är en politiskt och religiöst obunden förening
som syftar till att belysa utrikespolitiska frågor utifrån ett mångsidigt perspektiv.
Hemsida: www.ufsodertorn.org Kontakt: info@ufsodertorn.org

 

Comments are closed.