Engagera dig

ÅRSMÖTE 11/2
Tid: 14.00
Sal: MC546 

Är du intresserad av utrikespolitiska frågor? Vill du vara en del av Södertörns utrikespolitiska förening?
Till våren finns flera spännande styrelseposter att söka:

Sekreterare
Sekreteraren har ansvaret för att se till att alla styrelsemötesprotokoll, samt andra viktiga handlingar så som kontrakt förvaras och magasineras på ett betryggande sätt i pärmen i skåpet. Han/hon har även ansvar att hålla koll på alla nya medlemmar samt medlemsregister. Sekreteraren fyller en viktig funktion i styrelsen och passar den som är organiserad, ansvarsfull och engagerad.

Programansvarig
Den programansvariga ordnar föreläsningar, studiebesök, paneldebatter etc. genom att ta kontakt med olika personer, organisationer och föreningar. Programansvarig är också den som bokar lokaler, välkomnar föreläsare och ser till att vi har ett uppdaterat kalendarium framför oss. Posten programansvarig passar en social, idérik, utåtriktad och självklart engagerad person.

Informationsansvarig
Informationsansvarig har ansvaret för att sprida information om föreningen i alla möjliga kanaler på alla möjliga vis. När det är dags för intressanta föreläsningar eller andra roliga aktiviteter vill vi berätta det tex via vår hemsida, på facebook och genom affischer. Detta är en rolig post som passar en kreativ och engagerad person!

Aktivitetsansvarig
Aktivitetsansvarig är den som fokuserar på att ordna sociala aktiviteter för föreningens medlemmar. Aktiviteter kan vara allt från pubquiz, sittningar, brännbollsturneringar till barrundor, filmkvällar och knytkalas! Aktivitetsansvarig passar dig som tycker det är kul att styra upp saker och ting, träffa nya människor samt se till att sammanföra andra nya människor!

Extern revisor
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda. Att vara extern revisor för en förening är en bra, lärorik erfarenhet där du får inblick i föreningen och dess ekonomi.

Vill du kandidera till någon av styrelseposterna? Skicka in ett personligt brev om  varför just du passar in i styrelsen samt vilken post du vill kandidera till Victoria Heiman på vice_ordforande@ufsodertorn.org

Comments are closed.