Gränslöst läkande

Utrikespolitiska föreningen anordnar en föreläsning med Johan von Schreeb som kommer att tala om arbetet med medicinska hjälpinsatser i katastrofområden.

Johan von Schreeb är delgrundare av Läkare Utan Gränser i Sverige, kirurg och expert på medicinska hjälpinsatser i katastrofområden. Han disputerade 2007 på en avhandling om kartläggning och behovsbedömningar av katastrofområden i låg- och medelinkomstländer.
Frågeställningen var hur man genom bättre kunskap om situationen på plats och befintliga resurser kan förbättra de insatser som görs. Den socioekonomiska situationen innan katastrofen visade sig vara mycket central för bedömningen av insatser och dess effekter.

Idag leder Johan von Schreeb Kunskapscentrum för internationella katastrofer med bidrag från framförallt Socialstyrelsen. Han arbetar också som kirurg med bröstcancerpatienter på Sabbatsbergs sjukhus. Johan var med och startade den svenska delen av Läkare Utan Gränser 1993 och är fortfarande engagerad i organisationen.

Datum: Onsdag 1 februari
Tid: 12.00-13.00
Sal: MA 624

Föreläsningen är öppen för alla, men UF:s medlemmar bjuds på lunchmackor!

Comments are closed.