Bli medlem

(scroll down for information in english)

Vad får man som medlem?

Du får möjlighet att skriva i föreningens egen tidning Söderut. Gratis inträde gäller på våra egna såväl som på de andra UF-föreningarnas evenemang. Möjlighet att följa med på de studieresor som anordnas av UF-föreningarna runt om i landet, samt att gå olika utbildningar, exempelvis ledarskapsutbildningar.

Du kan även engagera dig i någon av föreningens olika utskott, programutskottet, aktivitetsutskottet, informationsutskottet eller Söderutredaktionen. Du är hjärtligt välkommen på föreningens olika sociala aktiviteter!

Hur blir man medlem?

Du blir medlem i UF genom att fylla i följande formulär med dina personuppgifter. Medlemsskapet gäller i ett verksamhetsår (ht-vt) och du har även möjligheten att få våran tidning Söderut hemskickad.

Efter det betalar du in 50kr på bankgiro: 5643-2354.
Ange din e-postadress i kommentarfältet på inbetalningen.

Välkommen!

 

What does membership at UF include? 

As a member of the Student Association of Foreign Affairs Södertörn you will have the opportunity to write for our member magazine: Söderut. As a member you also are granted free entrance to all of our, and the other local UF-association’s,  events. Our members also have the opportunity to participate in study visits and trips that we, and other local UF-associations, arrange during the semesters.  

As a member you are more than welcome to engage in any of our committees such as the program committee, the activity committee, the informatory committee and the editorial of Söderut Magazine. We also arrange social activities that you as a member are more than welcome to attend! 

How do you become a member?

You become a member by submitting the following online formThe membership is valid for a year of operation and you will also be presented with the opportunity to receive our magazine Söderut.

Once the form is submitted you make a payment of 50 kr to our bank giro service: 5643-2354. State your email-adress in the comment field of the payment.

Welcome!

 

Leave a Reply